THAM DỰ NGÀY HỘI DOANH NHÂN VIỆT NAM TẠI MINH SÁNG PLAZA ĐẦY Ý NGHĨA

NGÀY 13/10/2018 TẠI BÌNH DƯƠNG ĐÃ TỔ CHỨC ĐẦY Ý NGHĨA VÀ CẢM XÚC VÀ ĐỘ LỬA ĐAM MÊ KINH DOANH CHÁY TRONG TIM  PHAN THI THUY NHUNG Buổi họp doanh nhân tại Bình Dương rất thành công với sự Đọc Thêm …

BA TÔI! NGƯỜI CHO TÔI MỘT TUỔI THƠ CHƯA CHẮC ĐÃ MUA ĐƯỢC _ PHAN THỊ THUỲ NHUNG

phan thi thuy nhung cảm thấy may mắn khi được sống trong ngôi nhà có người ba tâm lý như vậy

BA TÔI LÀ NGƯỜI ĐÀN ÔNG RẤT TÂM LÝ _  phan thị thuỳ nhung  Tôi được sở hữu một nét đẹp hoàn toàn từ  ba  tôi ! cả tuổi thơ ba là người luôn cho tôi nhiều cung bật cảm Đọc Thêm …