NGUYỄN VĂN VƯỢNG _ CHỦ SÁNG LẬP MẮT KÍNH SALA ĐẦY TRÁCH NHIỆM

phan thi thuy nhung

Hành trình kinh doanh mắt kính của anh Nguyễn văn Vượng  Được gặp anh Nguyễn văn Vượng qua một buổi chia sẻ kiến thức về kinh doanh , hai anh em cũng có buổi nói chuyện và tâm sự về Đọc Thêm …